CENNIKCENNIK 2017/2018

ZAJĘCIA GRUPOWE dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Cennik – zapraszamy do szkoły, bądź do kontaktu mailowego info.szkolatanca@gmail.com

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

INDYWIDUALNA LEKCJA TAŃCA

45 minut: 75 zł

60 minut: 100 zł

KARNET WAŻNY JEST 30 DNI.

ZESPÓŁ TANECZNY ZIEMIA SIERADZKA

Do grupy tej zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

 

Opłata 100 zł za miesiąc. W programie: tańce narodowe, tańce regionalne, tańce charakterystyczne, taniec klasyczny, zajęcia wokalne.

 

Uczestnictwo w w/w zajęciach oraz w występach Zespołu jest obowiązkowe !!!

 

Ponadto członkowie Zespołu Tanecznego „Ziemia Sieradzka” mogą uczestniczyć w innych prowadzonych przez Szkołę Tańca zajęciach za  50 % obowiązującej ceny.

Z promocji nie mogą korzystać osoby opuszczające programowe zajęcia „Ziemi Sieradzkiej”

i występy.

SUPER PROMOCJA !!!

Korzystając z oferty sklepu LR za pośrednictwem Szkoły Tańca, możesz uzyskać dodatkowe rabaty od 10 nawet do 100% !!! przy zakupie karnetów na grupowe zajęcia taneczne.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Kałuziak, tel: 603 77 22 31

Zapoznaj sie z regulaminem uczestnictwa w zajęciach

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 2017/2018

W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które wykupiły karnet

lub pojedyncze wejście na zajęcia według obowiązującego cennika.

Karnet należy przed rozpoczęciem zajęć okazać pracownikowi Szkoły.

 

Istnieje możliwość dokonania płatności na konto, wówczas należy okazać przed zajęciami dowód wpłaty pracownikowi Szkoły i pobrać karnet.

Dane przy wpłacie na konto:

PPHU KAŁUZIAK, Katarzyna Kałuziak, Chojne, ul. Główna 15

Idea Bank S.A. nr: 16 1950 0001 2006 0558 1634 0002

W treści należy podać imię, nazwisko uczestnika i rodzaj zajęć.

Nie przewidujemy zwrotów za wykupione i niewykorzystane lekcje. Istnieje jedynie możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć na innych prowadzonych przez Szkołę kursach w terminie ważności karnetu. Z możliwości tej może skorzystać zarówno uczestnik, jak i osoba przez niego wskazana.

Uczestnictwo to należy koniecznie ustalić z Dyrekcją Szkoły.

Faktury VAT wystawiane są tylko na żądanie, zgłoszone w momencie dokonywania płatności.

Rodzice i Opiekunowie nie uczestniczą w zajęciach dzieci.

Na zajęciach obowiązuje zmiana obuwia! Obuwie taneczne na szpilkach musi być zaopatrzone w silikonowe ochraniacze.

Brak butów na zmianę skutkuje niemożnością wejścia na zajęcia!

 

Taniec, jak każde zajęcia sportowe, może powodować ryzyko kontuzji. Uczestnik zajęć podejmuje to ryzyko na własna odpowiedzialność i oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych zwiększających ryzyko kontuzji lub wypadków, a w szczególności nie ma przeciwwskazań uniemożliwiających mu udział w wykupionych zajęciach.

Szkoła Tańca nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i wypadki spowodowane niewłaściwym obuwiem czy strojem.

 

Rzeczy osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w szatni.

Rzeczy wartościowe prosimy zabrać na salę.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy pozostawionych w innych miejscach.

 

Szatnia podczas zajęć jest zamknięta i nikt w niej nie przebywa!

Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu i zobowiązaniem do ich przestrzegania.